Dizolvare -Lichidare -Radiere

Va oferim servicii Dizolvare-Lichidare-Radiere Societati:

Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu asociat unic

Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu doi sau mai multi asociati

Dizolvarea voluntara si lichidarea cu numire de lichidator (societate cu doi sau mai multi asociati)

Dizolvarea si lichidarea voluntara a societatilor cu mai multi asociati, cu numire a lichidatorului

Pentru mai multe informatii si oferta de pret va rugam sa ne contactati pe adresa de email.

Publicat în Diverse | Lasă un comentariu

Logo TPCSwww.tpcs.ro

Publicat în de profesionistcontabil.ro | Lasă un comentariu

Salariul de baza minim brut pe tara incepand cu 1 ianuarie 2014

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/15.11.2013, a fost publicată HG nr. 871/14.11.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Incepând cu 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună.

Incepând cu 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe luna.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei stabilirea de salarii sub nivelul celui prevăzut mai sus, pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă.

Publicat în Diverse | Etichete , , , | Lasă un comentariu

Incepand cu luna August 2013 bonurile fiscale nu se mai declara in Declaratia 394

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582/13.09.2013, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 2.986/2013 pentru modificarea pct. 1 din Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Potrivit noilor prevederi, formularul 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” se completeaza si se depune de catre:  

– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) si (7) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege.

Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform Titlului VI din Codul Fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «Taxare Inversa» sau «TVA la Incasare»

ATENTIE: In declaratie NU se inscriu facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul Fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014.

sursa: www.finantevalcea.ro

Publicat în Contabilitate | Etichete , , , , | Lasă un comentariu

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru angajatii din domeniul informatic

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575/10.09.2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministrului pentru Societatea Informaţională, ministrului Finanţelor Publice nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Condiţii

Potrivit prevederilor acestui act normativ, angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa nr. 1 din ordin, respectiv analist, programator,proiectant de sistem informatic, etc;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2 din ordin, şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1;
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari SUA (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Documente justificative

Activitatea de creaţie de programe pentru calculator în sensul art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia din activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexa nr. 1 la ordin.

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor în prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor specifice prezentate în anexa nr. 1, sunt:

 • actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
 • organigrama angajatorului;
 • fişa postului;
 • copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia legalizată de pe foaia matricolă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia legalizată a suplimentului la diplomă;
 • contractul individual de muncă sau copia legalizată a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Alte precizări

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe venit se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv 10.09.2013 se abrogă prevederile Ordinului ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, al ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 250/189/748/2004 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004.

sursa: www.finantevalcea.ro

Publicat în Contabilitate | Etichete , , , , , , , , | Lasă un comentariu